Powrót do góry


2017-08-07 - godzina: 22:02
Zmiany legislacyjne niepokoją inwestorów

Gospodarka jest systemem naczyń połączonych i wymaga zintegrowanego podejścia w działaniach strategicznych. Wszelkie regulacje, zwłaszcza dotyczące zmian legislacyjnych,  powinny być konsultowane ze środowiskiem przedsiębiorców.  Tak się jednak nie stało w przypadku  znowelizowanej w lipcu ustawy  o odnawialnych źródłach energii, która czeka teraz na podpis prezydenta. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji  apeluje  do Głowy Państwa o jej zawetowanie.

Zmiany legislacyjne niepokoją inwestorów

- Przyjęcie niekorzystnej ustawy dla producentów energii wiatrowej, która obniża sześciokrotnie poziom opłaty zastępczej,  narazi Polskę na międzynarodowe reperkusje prawne – przestrzega Stefan Kamiński, prezes KIGEiT. – Już spotykamy się z zarzutem, że polskie prawo tworzy warunki do wrogiego przejęcia farm wiatrowych, poprzez doprowadzenie ich do bankructwa. Bez względu na to, jakie są przyczyny uchwalenia kontrowersyjnej ustawy, takie postępowanie zniechęci przedsiębiorców do inwestowania w Polsce. 

Sektor energetyczny jest ściśle powiązany z branżą elektroniczną i telekomunikacyjną, która dostarcza najnowsze technologie i rozwiązania dla producentów energii. Jeśli inwestorzy stracą zaufanie do stanowionego w Polsce prawa, to nie będą tu budować np. fabryk wytwarzających akumulatory do pojazdów elektrycznych, ani tworzyć niezbędnej infrastruktury do magazynowania energii i poprawy efektywności  energetycznej. 

- Wszystkie urządzenia, w tym turbiny wiatrowe, fotowoltaika, biogazownie czy wreszcie samochody elektryczne potrzebują takich nowoczesnych rozwiązań – kontynuuje prezes Kamiński. - To są  magazyny energii, ale żeby mogły skutecznie działać potrzebna jest elektronika, telekomunikacja i  zaawansowane systemy bazujące na elementach sztucznej inteligencji. Sprawna komunikacja pomiędzy mikroźródłami, mikromagazynami i mikroodbiornikani energii elektrycznej, będzie wpływa na znaczącą poprawę efektywności energetycznej, która jest bardzo ważna dla polskiej gospodarki. 

Do tego właśnie  zmierza polski rząd, planując budowę sieci komórkowej piątej generacji (5G). Przy wykorzystaniu inteligentnej infrastruktury powstanie system komunikacyjny o gigantycznych możliwościach. Pozwoli na połączonenie systemu  energetycznego  w jeden sprawny system logistyczny do zarządzania efektywnością energetyczną. 

- Technologia 5G  wwraz z elementami sztucznej inteligencji  pozwoli na urzeczywistnienie idei produkcji energii w miejscu jej konsumpcji . Jeżeli nie zapewnimy w kraju stabilnego prawa, to olbrzymie przedsięwzięcie może się nie powieść, podsumowuje szef KIGEiT. 

 

POKAŻ WSZYSTKIE